Ochrana osobních údajů

Provozovatel serveru www.feeleco.com vám garantuje maximální bezpečnost vámi poskytnutých dat. Osobní data spotřebitele jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Provozovatel garantuje, že neposkytuje vaše data žádné třetí straně.

Registrací a/nebo koupí souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři správcem - společností Fosfa a.s., se sídlem Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, případně i prostřednictvím zpracovatele, pro marketingové účely, tedy pro nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách a zasílání obchodních sdělení týkajících všech výrobků a služeb správce prostřednictvím elektronických prostředků na dobu do odvolání souhlasu, nejvýše na dobu 10 let.

Registrací a/nebo koupí beru na vědomí, že mám práva podle zákona o ochraně osobních údajů, zejména:

  • že poskytnutí údajů je dobrovolné a že svůj souhla
  • s mohu kdykoliv na adrese správce bezplatně odvolat nebo mohu odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení i při zasílání každé jednotlivé zprávy, 
  • že mám právo na přístup k svým osobním údajům a požádám-li správce o informaci o zpracování mých osobních údajů, je správce povinen mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, 
  • že mám právo na opravu, doplnění nebo likvidaci těchto osobních údajů a blokování nesprávných údajů, jsou-li zpracovávány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života
  • že mohu požádat správce o vysvětlení nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívám, že správce moje práva porušuje.