Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže.

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu objednatele a pořadatele.

 

1 Pořadatel a organizátor

1.1 Pořadatelem soutěže v ČR i na Slovensku, je Fosfa a.s. se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 268/120,PSČ 691 41; IČ: 00152901 (dále jen „Provozovatel“).

1.2 Organizátorem soutěže je firma Česká produkční, s.r.o., Budějovická 409/1, 14000 Praha 4;  IČ:49702963 (dále jen „Organizátor“).

 

2 Popis, doba a místo konání soutěže

2.1 Soutěž. Tato pravidla upravují soutěž ,,Kdo v období od 23. 2. do 1. 3. nakoupí v našem e-shopu produkty nad 1 000 Kč, zařadí se do slosování o 2 dárkové balíčky“.

2.2 Soutěž probíhá v době od 23.2.2018 od 10:00 do 1.3.2018 do 00:00.

2.3 Tato pravidla jsou zveřejněna na webu feeleco.cz.

 

3 Podmínky účasti

3.1 Soutěže se může zúčastnit každý občan České a Slovenské Republiky v té době starší 18 let, který ve výše uvedeném termínu nakoupí na eshopu feeleco.com produkty za minimálně 1000Kč nebo feeleco.sk produkty za minimálně 50 eur.

3.2 Soutěžící se nemůže soutěže účastnit opakovaně; soutěžící může v rámci celé soutěže získat pouze 1 výhru.

3.3 Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže a s účastí v soutěži. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli vkladu.

3.4 O vyřazení ze Soutěže rozhoduje Pořadatel nebo Organizátor; rozhodnutí o vyřazení ze Soutěže je konečné a nelze se proti němu odvolat. O vyřazení lze rozhodnout kdykoli až do převzetí Výhry. Vyloučené či vyřazené osobě nemůže vzniknout nárok na Výhru v Soutěži. Pokud dojde k vyřazení vylosovaného Výherce, losuje se Výherce nový.

 

4 Výhra

4.1 Výhrou v rámci nákupu na českém eshopu feeleco.com jsou 2 balíčky produktů Feel Eco. Výhrou v rámci nákupu na slovenském eshopu feeleco.sk jsou 2 balíčky produktů Feel Eco. Celkem jsou tedy v soutěži 4 balíčky produktů Feel Eco.

4.2 Složení dárkového balíčku.

Jeden výherní balíček obsahuje tyto produkty:

  • Prací gel color 1,5l
  • Odstraňovač skvrn 800g
  • Aviváž ovoce 1l
  • Čistič skel
  • Komplexní čistič povrchů
  • Prostředek na nádobí, okurka 500ml

 

5 Výherci

5.1 Výherci se stanou Ti, kteří budou splňovat výše uvedené podmínky soutěže a budou vylosováni.

5.2 Losování. Z účastníků soutěže budou určeni Výherci pomocí generátoru náhodných čísel.

5.3 Generátor náhodných čísel je výpočetní zařízení, které generuje řadu náhodných čísel, tj. čísel, která postrádají jakýkoliv vzor (sekvenci, předvídatelnost). Generátor náhodných čísel nejprve seřadí všechny soutěžící podle času odeslání objednávky, následně všem těmto zákazníkům přiřadí pořadové číslo vzestupnou řadou; Z takto přiřazených čísel vygeneruje náhodné číslo určující Výherce.

 

6 Oznámení o výhře a její doručení

6.1 Výherci budou kontaktováni emailem popřípadě doporučeným dopisem zaslaným Českou poštou v rámci ČR nebo Slovenskou poštou v rámci SK, na adresu uvedenou u jejich výherní objednávky

6.2 Kontaktování výherců bude probíhat v době od 5.2.2018 výše uvedenými způsoby

6.3 Výhra bude výhercům doručena službami České pošty

 

7 Všeobecná ustanovení:

7.1 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

7.2 Soutěžící nákupem produktů nad 1000 Kč uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení a adresa, Česká produkční, s.r.o., Budějovická 409/1, 14000 Praha 4;  IČ:49702963, jako správci, za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Zpracovatelem je Pořadatel případně jiný pověřený subjekt. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2 Výhry nelze alternativně vyplatit v hotovosti. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo pořadatel soutěže použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

7.3 Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.

7.4 Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a objednateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost

V Praze dne:23.2.2018

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.